ข่าวประชาสัมพันธ์

การประการใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอัตราการจัดเก็บภาษี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้น

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

18 ต.ค. 62 133