การบริหารจัดการความเสี่ยง (RM)

แผนบริหารจักการความเสี่ยง เทศบาลตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

29 มิ.ย. 66 77