เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมะค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

10 ก.ค. 63 123