ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลมะค่าทุกท่าน ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้า อาหารคาว-หวาน แด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

26 ธ.ค. 64 95