ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

24 พ.ค. 64 135