ข่าวประชาสัมพันธ์

งดเว้นการเก็บค่าน้ำประปา และค่าบริการน้ำประปา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

21 พ.ค. 63 144