รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงาน ผลการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

28 เม.ย. 66 56