ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง ระเบียบการแข่งขัน "โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566" ด้วยเทศบาลตำบลมะค่า จะดำเนินการจัดทำโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ในระว่างวันที่ 28 29 30 และ 31 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า
เรื่อง ระเบียบการแข่งขัน "โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566" ด้วยเทศบาลตำบลมะค่า จะดำเนินการจัดทำโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ในระว่างวันที่ 28 29 30 และ 31 ตุลาคม 2565 ณ สวนสุขภาพเทศบาลตำบลมะค่า
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร 044-377058 ต่อ 15
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า
เรื่อง ระเบียบการแข่งขัน "โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566" ด้วยเทศบาลตำบลมะค่า จะดำเนินการจัดทำโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ในระว่างวันที่ 28 29 30 และ 31 ตุลาคม 2565 ณ สวนสุขภาพเทศบาลตำบลมะค่า
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร 044-377058 ต่อ 15


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

4 ต.ค. 65 161