การจัดการองค์ความรู้(KM)

ตอนที่ 20 ล็อคสเป็กจัดจ้างชาวบ้านต้องช่วยกันดูแล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

3 ส.ค. 64 103