ขัอมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติเรื่องร้องเรียน และการให้บริการเทศบาลตำบลมะค่า (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

30 เม.ย. 64 124