คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คุ๋มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

1 ก.ค. 62 117