เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลมะค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

20 ส.ค. 63 121