แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวอย่าง เหตุการณ์ความเสี่ยง และการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

27 เม.ย. 64 742