ประกาศ กำหนดวันนัดประชุมสภา

ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 การประชุมครั้งที่ 2/2564 และขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

20 ส.ค. 64 125