ประกาศ กำหนดวันนัดประชุมสภา

ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ และเรื่องที่ประชุม (ในวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

18 ก.ย. 63 130