ประกาศ กำหนดวันนัดประชุมสภา

ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ และเรื่องที่ประชุม (ในวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2563)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

3 ส.ค. 63 123