การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

26 เม.ย. 66 54