การขับเคลื่อนจริยธรรม

แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ทำ (Dos & Don'ts) ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลมะค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

5 เม.ย. 66 136