ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลมะค่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ( ภ.ด.ส.3 )

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

16 ม.ค. 66 155