ประกาศ-คำสั่ง

คำสั่งแต่ตั้งพนักงานรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (เพิ่มเติม)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

9 มิ.ย. 65 107