มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

30 มี.ค. 65 111