การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

17 มี.ค. 65 114