การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

15 มี.ค. 65 117