การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แจ้งช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนต่อเทศบาลตำบลมะค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

15 มี.ค. 65 111