ประกาศ กำหนดวันนัดประชุมสภา

ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่ 1/2565 และขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

24 ก.พ. 65 177