แสดงคำถาม เว็บบอร์ด
ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ นางเทียน
วันที่ 27 ก.ค. 64
IP 101.51.219.178

หัวข้อคำถาม :

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

รายละเอียด :

เอกสารที่ใช้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง
แล้วคนที่จะขึ้นทะเบียนได้ต้องเกิด พ.ศ. อะไร

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ นางสาวปิยาภร์ ศรีศศิวงศ์
วันที่ 27 ก.ค. 2564 13:47
IP 101.51.219.178
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  

*การรับขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น
ต้องเป็นผู้ที่เกิด ในวันที่ 2 กันยายน 2504 - 1 กันยายน 2505
**เอกสารที่ใช้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ 2 ฉบับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า
โทร 044377058-5

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :

กรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง